Smluvní obchodní podmínky


Podmínky registrace firemních pozvánek a uplatnění promo kódů


Registrace pro návštěvníky, potvrzení registrace a vstupenka pro návštěvníky nenahrazuje vystavovatelský průkaz, akreditační průkaz pro novináře, montážní a demontážní průkaz a neopravňuje ke vstupu do areálu v jinou dobu, než je provozní doba určená pro návštěvníky dle konkrétního veletrhu.

Návštěvníci se při vstupu do areálu výstaviště společnosti Veletrhy Brno, a.s. řídí Návštěvním řádem Potvrzení registrace (nebo vstupenka bez ceny), které registrovaný návštěvník obdrží, je platné pro jednu osobu a jedno použití.

Zneužití systému registrací, následný předprodej nebo distribuce vstupenek dalším osobám je přísně zakázán. Vznik registrací a použití vstupenek na vstupech je monitorováno a může sloužit jako podklad pro Polici ČR i následné vymáhání škod.

Poskytnutím údajů při registraci návštěvník uděluje provozovateli Veletrhy Brno, a.s. souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů s tím, aby jeho osobní údaje mohly být zpracovány za účelem nabízení obchodu a služeb, zejména k marketingovým účelům (např. analýzy, organizování dalších akcí, zasílání e-zpravodajů, apod), a to pro potřeby společnosti Veletrhy Brno, a.s. Společnost Veletrhy Brno, a.s. je rovněž oprávněna předat takové osobní údaje i jinému subjektu k jejich zpracování, ovšem pouze pro účely nabízení obchodu a služeb. Návštěvník stránek poskytuje souhlas dobrovolně a může ho kdykoliv odvolat.

U registrací, kde byl použit kód z firemní pozvánky (hromadný kód, promo kód, apod) mohou být poskytnuté údaje předány třetí osobě - vlastníkovi použitého kódu.


Smluvní obchodní podmínky pro nákup vstupenek na veletrhy pořádané společností Veletrhy Brno, a.s. (dále jen BVV) prostřednictvím internetové aplikace.


 • K zakoupení vstupenky je třeba se registrovat v internetové aplikaci, nebo před vlastní platbou uvést platné kontaktní údaje, včetně platného e-mailu, na který bude po potvrzené platbě zaslána vstupenka. Dle zákona na ochranu osobních údajů 101/2000 Sb. BVV garantuje, že osobní data návštěvníků získaná během plateb jsou považována za důvěrná a budou užívány pouze pro účely rezervace a prodeje vstupenek a komunikace BVV se zákazníky.
 • Platbu za vstupné prostřednictvím internetové aplikace může návštěvník provést pouze platnou platební kartou nebo platbou z online bankovnictví. Aby bylo možné platbu provést, musí mít návštěvník v bance stanoven limit pro internetové platby vyšší, než je cena nakupovaných vstupenek.
 • Platby prostřednictvím internetové aplikace jsou zabezpečeny bankovním systémem platební brány ČSOB nebo prostřednictvím platební brány PAYU. BVV nejsou v průběhu bankovní operace předávány žádné informace o číslech účtů nebo kreditních karet návštěvníků – tyto informace má k dispozici pouze zprostředkující banka.
 • Cena vstupenky je stanovena ceníkem platným pro jednotlivé veletrhy pro příslušný rok a vydaným BVV.
 • Na základě provedení objednávky a uskutečnění platby vstupného prostřednictvím internetové aplikace je vystavena elektronická vstupenka, obsahující závazné pokyny k jejímu využití.
 • Elektronická vstupenka se výhradně zasílá na zadaný e-mail návštěvníka. Při vstupu na veletrh může být na vstupních turniketech uplatněna pouze vytištěná a platná elektronická vstupenka.
 • Pokud je v kontaktech kupujícího vstupenku chybně vyplněný e-mail, tak se za takto prodané vstupenky neposkytuje náhrada.
 • Poskytnutím elektronické vstupenky či údajů o čísle vstupenky jiné osobě se návštěvník vystavuje riziku neplatnosti vstupenky.
 • Pokud na turniketech pro návštěvníky veletrhu BVV předloží jednu elektronickou vstupenku se stejným číslem více držitelů, bude služba (vstup na veletrh, výstavu nebo akci) poskytnuta tomu, kdo vstupenku předložil jako první.
 • Platnost elektronické vstupenky se řídí vždy otvírací dobou pro návštěvníky pro konkrétní veletrhy. Aktuální otvírací doba a platnost je uvedena na webu příslušného veletrhu BVV www.bvv.cz/kalendar/
 • Platnost vstupenky končí také tehdy, zůstane-li nevyužita po skončení veletrhu.
 • Všichni návštěvníci prokazující se poukazem na vstupenku nebo vstupenkou, na které je uplatněna některá ze slev, uvedených v platném cenovém výměru, jsou povinni na vyžádání prokázat svůj nárok na uplatňovanou slevu následovně:
  • děti do 6 let - jakýmkoliv dokladem opatřeným datem narození,
  • studenti - studentským průkazem ISIC,
  • ZTP, ZTP/P – platným průkazem.
 • V případě neprokázání nároku na slevu je vstupenka neplatná.
 • Vstupenka je dále neplatná, jestliže:
  • je poškozena tak, že z ní nejsou patrné údaje potřebné pro kontrolu správnosti jejího použití,
  • údaje uvedené na vstupence neodpovídají skutečnosti nebo byly neoprávněně pozměněny.
 • Za zcela nebo částečně nevyužitou vstupenku se vstupné nevrací.
 • Návštěvník má právo na vrácení vstupného při neuskutečnění veletrhu z důvodu zaviněného na straně BVV.
 • Návštěvníci jsou povinni řídit se platným Návštěvním řádem pro aktuální rok, vydaným BVV. Návštěvní řád je k dispozici zde: www.bvv.cz/navstevnici/navstevni-rad/
 • Informace o ochraně osobních údajů a zasílání obchodních sdělení naleznete https://www.bvv.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju/zde.